KALENDARZ

Nadchodzące Koncerty

12 WRZEŚNIA, 19:00

Szkiełkiem i Okiem

Festiwal Muzyka Dawna-Persona Grata

Polska, Poznań
Bazar Poznański, Sala Biała

W programie utwory Georga Friedricha Haendla, Georga Matthiasa Monna, Johanna Joachima Quantza.

Ursula Paludan Monberg – waltornia
Poppy Walshaw – wiolonczela
Orkiestra Arte dei Suonatori

13 WRZEŚNIA, 19:00

Szkiełkiem i Okiem

Festiwal Muzyka Dawna-Persona Grata

Polska, Warszawa
Studio im. W. Lutosławskiego

W programie utwory Georga Friedricha Haendla, Georga Matthiasa Monna, Johanna Joachima Quantza.

Ursula Paludan Monberg – waltornia
Poppy Walshaw – wiolonczela
Ari Dykier - wizualizacje
Orkiestra Arte dei Suonatori

15 WRZEŚNIA, 18:00

Szkiełkiem i Okiem

Festiwal Muzyka Dawna-Persona Grata

Polska, Ścinawka Górna
Zamek Sarny

W programie utwory Georga Friedricha Haendla, Georga Matthiasa Monna, Johanna Joachima Quantza.

Ursula Paludan Monberg – waltornia
Poppy Walshaw – wiolonczela
Orkiestra Arte dei Suonatori

16 WRZEŚNIA, 18:00

Szkiełkiem i Okiem

Festiwal Muzyka Dawna-Persona Grata

Polska, Nowa Sól
Nowosolski Dom Kultury

W programie utwory Georga Friedricha Haendla, Georga Matthiasa Monna, Johanna Joachima Quantza.

Ursula Paludan Monberg – waltornia
Poppy Walshaw – wiolonczela
Ari Dykier - wizualizacje
Orkiestra Arte dei Suonatori

Zakup instrumentów dla orkiestry Arte dei Suonatori dofinansowano w ramach programu „Infrastruktura Kultury” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego